تحليل رابطه بين رويه هاي مديريت منابع انساني و تعهد سازماني از يک ديدگاه استراتژيک: يافته هايي از صنعت بانکداري | با کیفیت ترین و ارزان ترین سایت خدمات ترجمه تخصصی،تایپ،پاورپوینت،بانک مقالات با ترجمه

تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

17,000 تومان
خرید آنلاین-دانلود

نام مقاله به انگلیسی: Analysis of the Relationship Between Human Resources Management Practices and Organizational Commitment from a Strategic Perspective: Findings from the Banking Industry

نام مقاله به فارسی: تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

لینک مقاله در سایت www. sciencedirect.com

 

Abstract

The aim of this study is to evaluate the effects of human resources management practices on organizational commitment, singly and systematically. The data was gathered from 304 participants in Eskişehir, who work in the banking industry. For that purpose, a survey study was conducted in different banks in Eskişehir. To analyze the relationship between the variables included in the study, correlations and multiple-regression statistics were used. The findings from the study support the variables (choice, training, performance evaluation, promotion, performance-based rewards, information sharing, job security and human resources management system) and these variables are also supported by findings of previous studies. As findings from this study depict, human resources management practices have an effect on organizational commitment both singly and systematically. The findings obtained open new horizons in discussions that defend the unification of human resources management practices in the banking industry in Eskişehir

Keywords

Human Resources Management Practices; Training; Performance Evaluation; Promotion; Organizational commitment; banking industry

 

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی تأثیرات رویه های مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی، بطور جداگانه و با یک روش معین، می باشد. داده ها از ۳۰۴ شرکت کننده شاغل در صنعت بانکداری در Eskişehir جمع آوری شدند. بدین منظور، یک تحقیق زمینه یاب در بانکهای مختلف در اسکیشهیر انجام پذیرفت. جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای شامل شده در تحقیق، آمارهای همبستگی و رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های تحقیق، متغیرهای (گزینش، آموزش، ارزیابی عملکرد، ترفیع، پاداش های مبتنی بر عملکرد، به اشتراک گذاری اطلاعات، امنیت شغلی و سیستم مدیریت منابع انسانی) را مورد پشتیبانی قرار داده و این متغیرها همچنین بوسیله یافته های پژوهش های پیشین مورد حمایت قرار می گیرند. همانطور که یافته های این تحقیق نشان می دهند، رویه های مدیریت منابع انسانی دارای یک تأثیر بر تعهد سازمانی هم بطور جداگانه و هم با یک روش معین می باشد. یافته های کسب شده افق های جدیدی را در مباحثی می گشایند که از وحدت رویه های مدیریت منابع انسانی در صنعت بانکداری در اسکیشهیر دفاع می کنند.

واژگان کلیدی

رویه های مدیریت منابع انسانی؛ آموزش؛ ارزیابی عملکرد؛ ترفیع؛ تعهد سازمانی؛ صنعت بانکداری

(بدون امتیاز)
برچسب ها :
17,000 تومان
خرید آنلاین-دانلود
این مطلب را به اشتراک بگذارید sms Facebook whatsapp


ديدن اين محصولات نيز به شما توصيه ميشودنظر شما درباره این محصول چیست؟

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد محصول بالا و بصورت فارسی ارسال کنید.