هدف از تاسیس سایت یونی پروژه  ارائه ارزانترین سایت انجام پروژه های دانشجوی و همچنین ارزان ترین بانک مقالات با ترجمه بوده  که در این راستا  با تیم بسیار مجرب آماده ارائه خدمات  دانشجوی به تمامی دانشجویان در رشته های مختلتف دانشگاهی بوده است.