بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

نگرش های نام تجاری و پرس و جو های موتور جستجو

نام مقاله به انگلیسی: Brand Attitudes and Search Engine Queries

نام مقاله به فارسی: نگرش های نام تجاری و پرس و جو های موتور جستجو

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بازاریابی با مرجع مشتری، مفهوم‌سازی، سنجش و ارتباط با عملکرد فروش

نام مقاله به انگلیسی: Customer reference marketing: Conceptualization, measurement and link to selling performance

نام مقاله به فارسی: بازاریابی با مرجع مشتری، مفهوم‌سازی، سنجش و ارتباط با عملکرد فروش

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

اثر تعارض های کاربردی بر قابلیت بازاریابی در روابط کانال

نام مقاله به انگلیسی: Influence of functional conflicts on marketing capability in channel relationships

نام مقاله به فارسی: اثر تعارض های کاربردی بر قابلیت بازاریابی در روابط کانال

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

23,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ارتباط مصرف کننده با برندها و انجمنهای برند نقش‌های چندنمایی هویت‌مندی و خوشنودی

نام مقاله به انگلیسی: Consumers’ relationships with brands and brand communities – The multifaceted roles of identification and satisfaction

نام مقاله به فارسی: ارتباط مصرف کننده با برندها و انجمنهای برند نقش‌های چندنمایی هویت‌مندی و خوشنودی

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

23,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ارتکاب جرم و جبران نمودن: چگونه مدیریت هتل برای مدیریت نمودن رابطه با مشتریان ناراضی تلاش می کند

نام مقاله به انگلیسی: Giving offense and making amends: How hotel management attempts to manage rapport with dissatisfied customers

نام مقاله به فارسی: ارتکاب جرم و جبران نمودن: چگونه مدیریت هتل برای مدیریت نمودن رابطه با مشتریان ناراضی تلاش می کند

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نگرش مصرف کننده به اعتبار حامی مشهور، برند و انگیزش در رابطه با حمایت فرد مشهور از بخش هواپیمایی

نام مقاله به انگلیسی: Consumers’ attitude of endorser credibility, brand and intention with respect to celebrity endorsement of the airline sector

نام مقاله به فارسی: نگرش مصرف کننده به اعتبار حامی مشهور، برند و انگیزش در رابطه با حمایت فرد مشهور از بخش هواپیمایی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تعصب ارجاع به خود در انتخاب های مدیران و دانش آموزان از بخش های بازار هدف

نام مقاله به انگلیسی: Self-reference bias in students’ and managers’ selection of target market segments

نام مقاله به فارسی: تعصب ارجاع به خود در انتخاب های مدیران و دانش آموزان از بخش های بازار هدف

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

کیفیت خدمات و پذیرفته شدن بهای خدمات:تاثیر بر توصیه شفاهی( تبلیغ توسط مشتریان) و انگیزش بازدید دوباره ( وفاداری مشتریان)

نام مقاله به انگلیسی: Service quality and price perception of service: Influence on word-of-mouth and revisit intention

نام مقاله به فارسی: کیفیت خدمات و پذیرفته شدن بهای خدمات:تاثیر بر توصیه شفاهی( تبلیغ توسط مشتریان) و انگیزش بازدید دوباره ( وفاداری مشتریان)

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

23,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت رفتار شهروندی مشتری: نقش تعدیلی پاسخگویی کارکنان و اطمینان سازمانی

نام مقاله به فارسی: مدیریت رفتار شهروندی مشتری: نقش تعدیلی پاسخگویی کارکنان و اطمینان سازمانی

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۳۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

جمع سپاری و کنترل نام تجاری

نام مقاله به انگلیسی: Crowdsourcing and brand control

نام مقاله به فارسی: جمع سپاری و کنترل نام تجاری

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

23,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود