بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

مزیت محرک اولیه در سیستمهای عامل تجارت الکترونیک با ورودی پایین موانع: نقش قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری

نام مقاله به انگلیسی: Early mover advantage in e-commerce platforms with low entry barriers: The role of customer relationship management capabilities

نام مقاله به فارسی: مزیت محرک اولیه در سیستمهای عامل تجارت الکترونیک با ورودی پایین موانع: نقش قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

درک و دانستن اینکه چگونه بهبود بازی بر رفتار بازاریابی تأثیر می گذارد

نام مقاله به انگلیسی: Understanding how gamification influences behaviour in social marketing

نام مقاله به فارسی: درک و دانستن اینکه چگونه بهبود بازی بر رفتار بازاریابی تأثیر می گذارد

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ایجاد ارزش مشترک ذینفعان و هویت های برند : دیدگاه یک مصرف کننده میان فرهنگی

نام مقاله به انگلیسی: Co-creating stakeholder and brand identities: A cross-cultural consumer perspective

نام مقاله به فارسی: ایجاد ارزش مشترک ذینفعان و هویت های برند : دیدگاه یک مصرف کننده میان فرهنگی

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

قدرت مخرب پول و غروردر رفتار انحرافی گردشگر

نام مقاله به انگلیسی: The destructive power of money and vanity in deviant tourist behavior

نام مقاله به فارسی: قدرت مخرب پول و غروردر رفتار انحرافی گردشگر

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ارتقای سطح تعامل مشتری از طریق آگاهی

نام مقاله به انگلیسی: Enhancing Customer Engagement Through Consciousness

نام مقاله به فارسی: ارتقای سطح تعامل مشتری از طریق آگاهی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تعامل اجتماعی ذینفعان در مهندسی نیازمندی های نرم افزار منبع باز

نام مقاله به انگلیسی: Stakeholders’ Social Interaction in RequirementsEngineering of Open Source Software

نام مقاله به فارسی: تعامل اجتماعی ذینفعان در مهندسینیازمندی های نرم افزار منبع باز

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۷

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۴

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تجزیه و تحلیل رفتارهای به اشتراک گذاری دانش در مهندسی نیازمندی از طریق رسانه های اجتماعی

نام مقاله به انگلیسی: An Analysis of Knowledge Sharing behaviors inRequirement Engineering through Social Media

نام مقاله به فارسی: تجزیه و تحلیل رفتارهای به اشتراک گذاری دانش درمهندسی نیازمندی از طریق رسانه های اجتماعی

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی تشخیص خطا و تکنیکهای مقاوم به خطا قسمت اول: تشخیص خطا با استراتژیهای مدل محور و سیگنال محور

نام مقاله به انگلیسی: A Survey of Fault Diagnosis and Fault-Tolerant Techniques Part I: Fault Diagnosis with Model- Based and Signal-Based Approaches

نام مقاله به فارسی: بررسی تشخیص خطا و تکنیکهای مقاوم به خطاقسمت اول: تشخیص خطا با استراتژیهای مدل محور و سیگنال محور

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی رواداری[مقاومت] خطا در رایانش ابریتکنیک‌ها و راهبردها

نام مقاله به انگلیسی: A Survey of Cloud Computing Fault Tolerance: Techniques and Implementation

نام مقاله به فارسی: بررسی رواداری[مقاومت] خطا در رایانش ابریتکنیک‌ها و راهبردها

تعداد صفحات مقاله:۵

تعداد صفحات ترجمه:۹

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نگرش های نام تجاری و پرس و جو های موتور جستجو

نام مقاله به انگلیسی: Brand Attitudes and Search Engine Queries

نام مقاله به فارسی: نگرش های نام تجاری و پرس و جو های موتور جستجو

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

30,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود