بانک مقالات با ترجمه

رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

نام مقاله به انگلیسی: The Relationship between Emotional Intelligence of Managers, Innovative Corporate Culture and Employee Performance

نام مقاله به فارسی: رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تقویت تحقیقات بازاریابی اجتماعی: بدست آوردن بینش از طریق مردم شناسی ( قوم نگاری)

نام مقاله به انگلیسی: Strengthening social marketing research: Harnessing “insight”through ethnography

نام مقاله به فارسی: تقویت تحقیقات بازاریابی اجتماعی: بدست آوردن بینش از طریق مردم شناسی ( قوم نگاری)

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

کیفیت زندگی کاری : توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

نام مقاله به انگلیسی: Quality of Work Life Scale Development and Validation

نام مقاله به فارسی: کیفیت زندگی کاری : توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار داده کاوی

نام مقاله به انگلیسی: Studying Performance in Supply Chain Management Using DataMining Software

نام مقاله به فارسی: مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار داده کاوی

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:مدیریت و کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

حلقه گمشده در ایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)

نام مقاله به انگلیسی: The missing link in building customer brand identification: The role of brand attractiveness

نام مقاله به فارسی: حلقه گمشده درایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

هنگامی که بازاریابی و نوآوری با هم تعامل دارند: موردی از شرکت های متولد جهانی

نام مقاله به انگلیسی: When marketing and innovation interact: The case of born-global firms

نام مقاله به فارسی: هنگامی که بازاریابی و نوآوری با هم تعامل دارند: موردی از شرکت های متولد جهانی

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بازاریابی علت محور محصولات با عوامل خارجی منفی

نام مقاله به انگلیسی: Cause-related marketing of products with a negative externality

نام مقاله به فارسی: بازاریابی علت محور محصولات با عوامل خارجی منفی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

23,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

آموزش بازاریابی الکترونیک درحال تحول: تجزیه و تحلیل دوره و برنامه های بین المللی

نام مقاله به انگلیسی: E-marketing education in transition: An analysis of international courses and programs

نام مقاله به فارسی: آموزش بازاریابی الکترونیک درحال تحول: تجزیه و تحلیل دوره و برنامه های بین المللی

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

منابع تامین مالی، سرمایه گذاری پژوهش و توسعه و ریسک بنگاه اقتصادی

نام مقاله به انگلیسی: Financing Sources, R&D Investment and Enterprise Risk

نام مقاله به فارسی: منابع تامین مالی، سرمایه گذاری پژوهش و توسعه و ریسک بنگاه اقتصادی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

رابطه آگاهی از خرده فروشی ، تداعی خرده فروشی ، کیفیت درک کالای خرده فروشی و وفاداری به خرده فروشی با قصد خرید مشتری:بررسی برندهای خرده فروشی مواد غذایی در هند

نام مقاله به انگلیسی: Linkages of retailer awareness, retailer association, retailer perceived quality and retailer loyalty with purchase intention: A study of Indian food retail brands

نام مقاله به فارسی: رابطه آگاهی از خرده فروشی ، تداعی خرده فروشی ، کیفیت درک کالای خرده فروشی و وفاداری به خرده فروشی با قصد خرید مشتری : بررسی برندهای خرده فروشی مواد غذایی در هند

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۳۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود