بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

روش های تحقیق در مورد علوم کتابداری و اطلاع رسانی: به روش تحلیل محتوا

نام مقاله به انگلیسی: Research methods in library and information science: A content analysis

نام مقاله به فارسی: روش های تحقیق در مورد علوم کتابداری و اطلاع رسانی: به روش تحلیل محتوا

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:علوم تربیتی

سال مقاله:۲۰۱۵

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود