بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

مزیت محرک اولیه در سیستمهای عامل تجارت الکترونیک با ورودی پایین موانع: نقش قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری

نام مقاله به انگلیسی: Early mover advantage in e-commerce platforms with low entry barriers: The role of customer relationship management capabilities

نام مقاله به فارسی: مزیت محرک اولیه در سیستمهای عامل تجارت الکترونیک با ورودی پایین موانع: نقش قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

درک و دانستن اینکه چگونه بهبود بازی بر رفتار بازاریابی تأثیر می گذارد

نام مقاله به انگلیسی: Understanding how gamification influences behaviour in social marketing

نام مقاله به فارسی: درک و دانستن اینکه چگونه بهبود بازی بر رفتار بازاریابی تأثیر می گذارد

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ایجاد ارزش مشترک ذینفعان و هویت های برند : دیدگاه یک مصرف کننده میان فرهنگی

نام مقاله به انگلیسی: Co-creating stakeholder and brand identities: A cross-cultural consumer perspective

نام مقاله به فارسی: ایجاد ارزش مشترک ذینفعان و هویت های برند : دیدگاه یک مصرف کننده میان فرهنگی

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

قدرت مخرب پول و غروردر رفتار انحرافی گردشگر

نام مقاله به انگلیسی: The destructive power of money and vanity in deviant tourist behavior

نام مقاله به فارسی: قدرت مخرب پول و غروردر رفتار انحرافی گردشگر

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ارتقای سطح تعامل مشتری از طریق آگاهی

نام مقاله به انگلیسی: Enhancing Customer Engagement Through Consciousness

نام مقاله به فارسی: ارتقای سطح تعامل مشتری از طریق آگاهی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نگرش های نام تجاری و پرس و جو های موتور جستجو

نام مقاله به انگلیسی: Brand Attitudes and Search Engine Queries

نام مقاله به فارسی: نگرش های نام تجاری و پرس و جو های موتور جستجو

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

30,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بازاریابی با مرجع مشتری، مفهوم‌سازی، سنجش و ارتباط با عملکرد فروش

نام مقاله به انگلیسی: Customer reference marketing: Conceptualization, measurement and link to selling performance

نام مقاله به فارسی: بازاریابی با مرجع مشتری، مفهوم‌سازی، سنجش و ارتباط با عملکرد فروش

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

اثر تعارض های کاربردی بر قابلیت بازاریابی در روابط کانال

نام مقاله به انگلیسی: Influence of functional conflicts on marketing capability in channel relationships

نام مقاله به فارسی: اثر تعارض های کاربردی بر قابلیت بازاریابی در روابط کانال

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ارتباط مصرف کننده با برندها و انجمنهای برند نقش‌های چندنمایی هویت‌مندی و خوشنودی

نام مقاله به انگلیسی: Consumers’ relationships with brands and brand communities – The multifaceted roles of identification and satisfaction

نام مقاله به فارسی: ارتباط مصرف کننده با برندها و انجمنهای برند نقش‌های چندنمایی هویت‌مندی و خوشنودی

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ارتکاب جرم و جبران نمودن: چگونه مدیریت هتل برای مدیریت نمودن رابطه با مشتریان ناراضی تلاش می کند

نام مقاله به انگلیسی: Giving offense and making amends: How hotel management attempts to manage rapport with dissatisfied customers

نام مقاله به فارسی: ارتکاب جرم و جبران نمودن: چگونه مدیریت هتل برای مدیریت نمودن رابطه با مشتریان ناراضی تلاش می کند

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

30,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود