بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری

نام مقاله به انگلیسی: Data and infrastructure security auditing in cloud computing environments

نام مقاله به فارسی: امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری

تعداد صفحات مقاله:۵

تعداد صفحات ترجمه:۳۵

نام رشته:کامپیوتر،حسابداری

سال مقاله:۲۰۱۴

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک

نام مقاله به انگلیسی: Cooperative Spectrum Sharing BetweenCellular and Ad-Hoc Networks

نام مقاله به فارسی: به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۳۵

نام رشته:کامپیوتر،برق

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی بر ﮔﺮﯾﺘﯿﻨﮓ آراﯾﻪ ﻣـﻮﺟﺒﺮی برای رایانش ابری

نام مقاله به انگلیسی: A scalable AWG-based data center network for cloud computing

نام مقاله به فارسی: شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی بر ﮔﺮﯾﺘﯿﻨﮓ آراﯾﻪ ﻣـﻮﺟﺒﺮی برای رایانش ابری

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:کامپیوتر،آمار

سال مقاله:۲۰۱۵

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

طراحی مشارکتی در عصر رایانش ابری

نام مقاله به انگلیسی: Collaborative design in the era of cloud computing

نام مقاله به فارسی: طراحی مشارکتی در عصر رایانش ابری

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

servIoTicy و iServe: پلت فرم مقیاس پذیر برای کاوش اینترنت اشیاء

نام مقاله به انگلیسی: servIoTicy and iServe: a Scalable Platform for Mining the IoT

نام مقاله به فارسی: servIoTicy و iServe: پلت فرم مقیاس پذیر برای کاوش اینترنت اشیاء

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیر یابی چندگانه برای انتقال تصویر در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای

نام مقاله به انگلیسی: Comparison of QoS-aware single-path vs. multi-path routing protocols for image transmission in wireless multimedia sensor networks

نام مقاله به فارسی: مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیر یابی چندگانه برای انتقال تصویر در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۷

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدلی برای مشارکت کاربران پس از اجرا در شبکه ERP

نام مقاله به انگلیسی: Model of post-implementation user participation within ERP advice network

نام مقاله به فارسی: مدلی برای مشارکت کاربران پس از اجرا در شبکه ERP

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۷

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

هوش مصنوعی در مدار سرویس طراحی نرم افزار

نام مقاله به انگلیسی: Artificial intelligence in service-oriented software design

نام مقاله به فارسی: هوش مصنوعی در مدار سرویس طراحی نرم افزار

تعداد صفحات مقاله:۱۹

تعداد صفحات ترجمه:۴۴

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر،پذیرش دوره های سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نام مقاله به انگلیسی: Accounting Students Attitude towards Computer, The Acceptance of the Accounting Information System’s Course and Teaching Method

نام مقاله به فارسی: نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر،پذیرش دوره های سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:کامپیوتر،حسابداری

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ظرفیت کش مطلع از شبکه های محتوا محور در حین تراکم ناگهانی

نام مقاله به انگلیسی:? Cache capacity-aware content centric networking under flash crowds

نام مقاله به فارسی: ظرفیت کش مطلع از شبکه های محتوا محور در حین تراکم ناگهانی

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۳۰

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود