بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

چگونه بحران بازده را تحت تأثیر قرار می دهد؟ مطالعه تجربی از بازارهای شرق آسیا

نام مقاله به انگلیسی: How does crisis affect efficiency? An empirical study of East Asian markets

نام مقاله به فارسی: چگونه بحران بازده را تحت تأثیر قرار می دهد؟ مطالعه تجربی از بازارهای شرق آسیا

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

پکیج فروش ویژه مقالات با ترجمه با قیمت استثنایی

برای خرید کل مقالات سایت با پشتیبانی سایت تماس حاصل نمائید

برای اولین بار پکیج ویژه مقالات با ترجمه با قیمت استثنایی! هر مقاله با ترجمه فقط ۷ هزار  تومان!!!

عنوان های مقالات با ترجمه در این […]

147,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

منابع شخصیت خرده فروش: برداشت های برند خصوصی

نام مقاله به انگلیسی: Sources of retailer personality: Private brand perceptions

نام مقاله به فارسی: منابع شخصیت خرده فروش: برداشت های برند خصوصی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مفهومی سازی و سنجش ارزش برند یک کانال خرده فروشی مصرف کننده محور

نام مقاله به انگلیسی: Conceptualising and measuring consumer-based brand–retailer–channel equity

نام مقاله به فارسی: مفهومی سازی و سنجش ارزش برند یک کانال خرده فروشی مصرف کننده محور

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مطالعه بین کشوری اثربخشی بازاریابی در خدمات با اعتبار بالا

نام مقاله به انگلیسی: A cross-country study of marketing effectiveness in high-credence services

نام مقاله به فارسی: مطالعه بین کشوری اثربخشی بازاریابی در خدمات با اعتبار بالا

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

لوگو یا نام تجاری حلال مالزی: شکاف پنهان

نام مقاله به انگلیسی: Halal Malaysia Logo or Brand: The Hidden Gap

نام مقاله به فارسی: لوگو یا نام تجاری حلال مالزی: شکاف پنهان

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

فرآیند برندسازی داخلی: بررسی نقش واسطه ها در رابطه رهبری-تعهد مدیریت ارشد

نام مقاله به انگلیسی: Internal branding process: Exploring the role of mediators in top management’s leadership–commitment relationship

نام مقاله به فارسی: فرآیند برندسازی داخلی: بررسی نقش واسطه ها دررابطه رهبری-تعهد مدیریت ارشد

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

عناصر بازاریابی رسانه های اجتماعی راهبردی: یک چارچوب جامع

نام مقاله به انگلیسی: Elements of strategic social media marketing: A holistic framework

نام مقاله به فارسی: عناصر بازاریابی رسانه های اجتماعی راهبردی: یک چارچوب جامع

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

رزونانس نام تجاری (برند) در روابط حق امتیازی: یک دیدگاه مبتنی بر امتیاز گیرنده

نام مقاله به انگلیسی: Brand resonance in franchising relationships: Afranchisee-based perspective

نام مقاله به فارسی: رزونانس نام تجاری (برند) در روابط حق امتیازی: یک دیدگاه مبتنی بر امتیاز گیرنده

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تعیین هویت برند در آموزش عالی: تحلیل فرایند شرطی

نام مقاله به انگلیسی: Brand identification in higher education: A conditional process analysis

نام مقاله به فارسی: تعیین هویت برند در آموزش عالی: تحلیل فرایند شرطی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود