بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

طراحی مشارکتی در عصر رایانش ابری

نام مقاله به انگلیسی: Collaborative design in the era of cloud computing

نام مقاله به فارسی: طراحی مشارکتی در عصر رایانش ابری

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

servIoTicy و iServe: پلت فرم مقیاس پذیر برای کاوش اینترنت اشیاء

نام مقاله به انگلیسی: servIoTicy and iServe: a Scalable Platform for Mining the IoT

نام مقاله به فارسی: servIoTicy و iServe: پلت فرم مقیاس پذیر برای کاوش اینترنت اشیاء

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیر یابی چندگانه برای انتقال تصویر در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای

نام مقاله به انگلیسی: Comparison of QoS-aware single-path vs. multi-path routing protocols for image transmission in wireless multimedia sensor networks

نام مقاله به فارسی: مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیر یابی چندگانه برای انتقال تصویر در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۷

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

پیاده‌سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های بنا شده روی ساختگاه‌های دارای خاک نرم

نام مقاله به انگلیسی: Implementation of Displacement Coefficient methodfor seismic assessment of buildings built on soft soil sites

نام مقاله به فارسی: پیاده‌سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های بنا شده روی ساختگاه‌های دارای خاک نرم

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:عمران

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

انتشار انرژی در سختی مقیاس بزرگ برای گذر و شرایط جریان یکپارچه

نام مقاله به انگلیسی: Energy dissipation over large-scale roughness for both transition and uniform flow conditions

نام مقاله به فارسی: انتشار انرژی در سختی مقیاس بزرگ برای گذر و شرایط جریان یکپارچه

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:عمران

سال مقاله:۲۰۱۴

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

روش های تحقیق در مورد علوم کتابداری و اطلاع رسانی: به روش تحلیل محتوا

نام مقاله به انگلیسی: Research methods in library and information science: A content analysis

نام مقاله به فارسی: روش های تحقیق در مورد علوم کتابداری و اطلاع رسانی: به روش تحلیل محتوا

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:علوم تربیتی

سال مقاله:۲۰۱۵

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک

نام مقاله به انگلیسی: Examining Organizational Innovation and KnowledgeManagement CapacityThe Central Role of Strategic Human Resources Practices(SHRPs)

نام مقاله به فارسی: بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:علوم اجتماعی،مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

سینتیک خشک شدن یک لایه از میوه پاپایا میان جریان هوای عمودی و افقی

نام مقاله به انگلیسی: ?Single layer drying kinetics of papaya amidst vertical and horizontal airflow

نام مقاله به فارسی: سینتیک خشک شدن یک لایه از میوه پاپایا میان جریان هوای عمودی و افقی

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۴

نام رشته:صنایع عذایی،کشاورزی

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نیازمندی ها برای همبستگی ویژه خاک بین سرعت موج برشی و مقاومت روانگرایی در ماسه ها

نام مقاله به انگلیسی: Requirements for soil-specific correlation between shear wave velocity and liquefaction resistance of sands

نام مقاله به فارسی: نیازمندی ها برای همبستگی ویژه خاک بین سرعت موج برشی و مقاومت روانگرایی در ماسه ها

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۱

نام رشته:زمین شناسی

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز

نام مقاله به انگلیسی: Financial information management for university departments,using open-source software

نام مقاله به فارسی: مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:حسابداری

سال مقاله:۲۰۱۴

16,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود