بانک مقالات با ترجمه

چگونه بحران بازده را تحت تأثیر قرار می دهد؟ مطالعه تجربی از بازارهای شرق آسیا

نام مقاله به انگلیسی: How does crisis affect efficiency? An empirical study of East Asian markets

نام مقاله به فارسی: چگونه بحران بازده را تحت تأثیر قرار می دهد؟ مطالعه تجربی از بازارهای شرق آسیا

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

پکیج فروش ویژه مقالات با ترجمه با قیمت استثنایی

برای اولین بار پکیج ویژه مقالات با ترجمه با قیمت استثنایی! هر مقاله با ترجمه فقط ۷ هزار تومان!!!
برای دیدن عنوان های مقالات با ترجمه در این پکیج ویژه بر روی توضیحات بیشتر کلیک نمائید

147,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

منابع شخصیت خرده فروش: برداشت های برند خصوصی

نام مقاله به انگلیسی: Sources of retailer personality: Private brand perceptions

نام مقاله به فارسی: منابع شخصیت خرده فروش: برداشت های برند خصوصی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مفهومی سازی و سنجش ارزش برند یک کانال خرده فروشی مصرف کننده محور

نام مقاله به انگلیسی: Conceptualising and measuring consumer-based brand–retailer–channel equity

نام مقاله به فارسی: مفهومی سازی و سنجش ارزش برند یک کانال خرده فروشی مصرف کننده محور

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مطالعه بین کشوری اثربخشی بازاریابی در خدمات با اعتبار بالا

نام مقاله به انگلیسی: A cross-country study of marketing effectiveness in high-credence services

نام مقاله به فارسی: مطالعه بین کشوری اثربخشی بازاریابی در خدمات با اعتبار بالا

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

لوگو یا نام تجاری حلال مالزی: شکاف پنهان

نام مقاله به انگلیسی: Halal Malaysia Logo or Brand: The Hidden Gap

نام مقاله به فارسی: لوگو یا نام تجاری حلال مالزی: شکاف پنهان

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

فرآیند برندسازی داخلی: بررسی نقش واسطه ها در رابطه رهبری-تعهد مدیریت ارشد

نام مقاله به انگلیسی: Internal branding process: Exploring the role of mediators in top management’s leadership–commitment relationship

نام مقاله به فارسی: فرآیند برندسازی داخلی: بررسی نقش واسطه ها دررابطه رهبری-تعهد مدیریت ارشد

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

عناصر بازاریابی رسانه های اجتماعی راهبردی: یک چارچوب جامع

نام مقاله به انگلیسی: Elements of strategic social media marketing: A holistic framework

نام مقاله به فارسی: عناصر بازاریابی رسانه های اجتماعی راهبردی: یک چارچوب جامع

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

رزونانس نام تجاری (برند) در روابط حق امتیازی: یک دیدگاه مبتنی بر امتیاز گیرنده

نام مقاله به انگلیسی: Brand resonance in franchising relationships: Afranchisee-based perspective

نام مقاله به فارسی: رزونانس نام تجاری (برند) در روابط حق امتیازی: یک دیدگاه مبتنی بر امتیاز گیرنده

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تعیین هویت برند در آموزش عالی: تحلیل فرایند شرطی

نام مقاله به انگلیسی: Brand identification in higher education: A conditional process analysis

نام مقاله به فارسی: تعیین هویت برند در آموزش عالی: تحلیل فرایند شرطی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود