بانک مقالات با ترجمه

آمیخته بازاریابی و رفتار خرید در ارتباط با تولیدات داخلی در بازارهای سنتی

نام مقاله به انگلیسی: Marketing Mix and Purchasing Behavior for Community Products at Traditional Markets

نام مقاله به فارسی: آمیخته بازاریابی و رفتار خرید در ارتباط با تولیدات داخلی در بازارهای سنتی

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

آموزش مالی و سواد مالی در سیستم آموزشی کشور چک

نام مقاله به انگلیسی: Financial education and financial literacy in the Czech education system

نام مقاله به فارسی: آموزش مالی و سواد مالی در سیستم آموزشی کشور چک

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

16,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ایجاد آگاهی از برند در شبکه‌های اجتماعی آنلاین

نام مقاله به انگلیسی: Generating brand awareness in Online Social Networks

نام مقاله به فارسی: ایجاد آگاهی از برند در شبکه‌های اجتماعی آنلاین

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

اهمیت هویت برند (نام تجاری) شرکت¬های بزرگ در مدیریت کسب و کار: کاربرد در بخش بانکداری انگلستان

نام مقاله به انگلیسی: The importance of corporate brand identity in business management : An application to the UK banking sector

نام مقاله به فارسی: اهمیت هویت برند (نام تجاری) شرکت¬های بزرگ در مدیریت کسب و کار: کاربرد در بخش بانکداری انگلستان

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

انتخاب برند فروشگاهی(برند خرده فروشی) در میان فروشگاه های مختلف: بررسی داده های تلفیقی در دوره بحران

نام مقاله به انگلیسی: Consumer choice of store brands across store formats: A panel data analysis under crisis periods

نام مقاله به فارسی: انتخاب برند فروشگاهی(برند خرده فروشی) در میان فروشگاه های مختلف: بررسی داده های تلفیقی در دوره بحران

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

اقدامات بازاریابی که بر روی براوردهای دیگران و شکل دادن هویت ها تاثیر می گذارند

نام مقاله به انگلیسی: Marketing actions that influence estimates of others also shape identity

نام مقاله به فارسی: اقدامات بازاریابی که بر روی براوردهای دیگران و شکل دادن هویت ها تاثیر می گذارند

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ارتباط بین تعهد در قبال نام تجاری و رفتار شهروندی نام تجاری مربوط به کارکنان خطوط هواپیمایی: نقش اعتماد

نام مقاله به انگلیسی: Linking brand commitment and brand citizenship behaviors of airline employees: “The role of trust”

نام مقاله به فارسی: ارتباط بین تعهد در قبال نام تجاری و رفتار شهروندی نام تجاری مربوط به کارکنان خطوط هواپیمایی: نقش اعتماد

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

هرزنامه (اسپم) ها و ارتباطات بازاریابی

نام مقاله به انگلیسی: Spam and Marketing Communications

نام مقاله به فارسی: هرزنامه (اسپم) ها و ارتباطات بازاریابی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نگرش مصرف کننده ها نسبت به بازاریابی پنهان

نام مقاله به انگلیسی: Consumer attitudes towards ambush marketing

نام مقاله به فارسی: نگرش مصرف کننده ها نسبت به بازاریابی پنهان

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مهندسی (باز مهندسی) کسب و کار: مدیریت محدودیت های ناشی از ریسک

نام مقاله به انگلیسی: Business (re) Engineering: management of the risk induced constraints

نام مقاله به فارسی: مهندسی (باز مهندسی) کسب و کار: مدیریت محدودیت های ناشی از ریسک

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود