بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

نام مقاله به انگلیسی: The Relationship between Emotional Intelligence of Managers, Innovative Corporate Culture and Employee Performance

نام مقاله به فارسی: رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تقویت تحقیقات بازاریابی اجتماعی: بدست آوردن بینش از طریق مردم شناسی ( قوم نگاری)

نام مقاله به انگلیسی: Strengthening social marketing research: Harnessing “insight”through ethnography

نام مقاله به فارسی: تقویت تحقیقات بازاریابی اجتماعی: بدست آوردن بینش از طریق مردم شناسی ( قوم نگاری)

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

کیفیت زندگی کاری : توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

نام مقاله به انگلیسی: Quality of Work Life Scale Development and Validation

نام مقاله به فارسی: کیفیت زندگی کاری : توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار داده کاوی

نام مقاله به انگلیسی: Studying Performance in Supply Chain Management Using DataMining Software

نام مقاله به فارسی: مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار داده کاوی

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

نام رشته:مدیریت و کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

12,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

حلقه گمشده در ایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)

نام مقاله به انگلیسی: The missing link in building customer brand identification: The role of brand attractiveness

نام مقاله به فارسی: حلقه گمشده درایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

درک الگوهای رفت و برگشا با استفاده از اطلاعات کارت حمل ‌و نقل هوشمند

نام مقاله به انگلیسی: Understanding commuting patterns using transit smart card data

نام مقاله به فارسی: درک الگوهای رفت و برگشا با استفاده از اطلاعات کارت حمل ‌و نقل هوشمند

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۳۰

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۷

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تکنیک های پردازش موازی برای عملکرد بالای نرم افزار پردازش تصویر

نام مقاله به انگلیسی: Parallel Processing Techniques For High Performance Image Processing Applications

نام مقاله به فارسی: تکنیک های پردازش موازی برای عملکرد بالای نرم افزار پردازش تصویر

تعداد صفحات مقاله:۴

تعداد صفحات ترجمه:۱۰

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۶

10,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

الزامات فنی تکنولوژی های خانه های هوشمند دوستدار سالمند در ساختمان های مسکونی مرتفع: روش تحلیلی سیستم اطلاعاتی

نام مقاله به انگلیسی: Technical requirements of age-friendly smart home technologies inhigh-rise residential buildings: A system intelligence analytical approach

نام مقاله به فارسی: الزامات فنی تکنولوژی های خانه های هوشمند دوستدار سالمند در ساختمان های مسکونی مرتفع: روش تحلیلی سیستم اطلاعاتی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۶

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۷

18,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

هنگامی که بازاریابی و نوآوری با هم تعامل دارند: موردی از شرکت های متولد جهانی

نام مقاله به انگلیسی: When marketing and innovation interact: The case of born-global firms

نام مقاله به فارسی: هنگامی که بازاریابی و نوآوری با هم تعامل دارند: موردی از شرکت های متولد جهانی

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

20,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

انباشتگی در پرواز :کاهش ترافیک برای داده های بزرگ موجود در فضای ذخیره ابری

نام مقاله به انگلیسی: Aggregation on the Fly:Reducing Traffic for Big Data in the Cloud

نام مقاله به فارسی: انباشتگی در پرواز : کاهش ترافیک برای داده های بزرگ موجود در فضای ذخیره ابری

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:رشته کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود