بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

VANET-CLOUD :مدل رایانش ابری در شبکه های خودروئی و HOC

نام مقاله به انگلیسی: VANET-CLOUD: A GENERIC CLOUD COMPUTINGMODEL FOR VEHICULAR AD HOC NETWORKS

نام مقاله به فارسی: VANET-CLOUD : مدل رایانش ابری در شبکه های خودروئی و HOC

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته: کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

یک رویکرد پویایی-آگاهی برای حفظ انسجام داده‌ها در سیستم P2P موبایل بدون ساختار

نام مقاله به انگلیسی: A Mobility-Aware Approach for Maintaining Data Consistency in Unstructured Mobile P2P Systems

نام مقاله به فارسی: یک رویکرد پویایی-آگاهی برای حفظ انسجام داده‌ها در سیستم P2P موبایل بدون ساختار

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته: کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

13,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

پرس و جو های یا جستارها P2P (نظیر به نظیر) سیار در داده های موقت

نام مقاله به انگلیسی: Mobile P2P Queries over Temporal Data

نام مقاله به فارسی: پرس و جوهای یا جستارها P2P (نظیر به نظیر) سیار در داده های موقت

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۲۱

نام رشته: کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۴

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم، با استفاده از گره‌های سینک ثانویه

نام مقاله به انگلیسی: Prolonging the lifetime of wireless sensor networks using secondary sink nodes

نام مقاله به فارسی: افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم، با استفاده از گره‌های سینک ثانویه

تعداد صفحات مقاله:۱۵

تعداد صفحات ترجمه:۲۹

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

13,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بازاریابی علت محور محصولات با عوامل خارجی منفی

نام مقاله به انگلیسی: Cause-related marketing of products with a negative externality

نام مقاله به فارسی: بازاریابی علت محور محصولات با عوامل خارجی منفی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

23,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

آموزش بازاریابی الکترونیک درحال تحول: تجزیه و تحلیل دوره و برنامه های بین المللی

نام مقاله به انگلیسی: E-marketing education in transition: An analysis of international courses and programs

نام مقاله به فارسی: آموزش بازاریابی الکترونیک درحال تحول: تجزیه و تحلیل دوره و برنامه های بین المللی

تعداد صفحات مقاله:۷

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

14,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

منابع تامین مالی، سرمایه گذاری پژوهش و توسعه و ریسک بنگاه اقتصادی

نام مقاله به انگلیسی: Financing Sources, R&D Investment and Enterprise Risk

نام مقاله به فارسی: منابع تامین مالی، سرمایه گذاری پژوهش و توسعه و ریسک بنگاه اقتصادی

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۳

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

رابطه آگاهی از خرده فروشی ، تداعی خرده فروشی ، کیفیت درک کالای خرده فروشی و وفاداری به خرده فروشی با قصد خرید مشتری:بررسی برندهای خرده فروشی مواد غذایی در هند

نام مقاله به انگلیسی: Linkages of retailer awareness, retailer association, retailer perceived quality and retailer loyalty with purchase intention: A study of Indian food retail brands

نام مقاله به فارسی: رابطه آگاهی از خرده فروشی ، تداعی خرده فروشی ، کیفیت درک کالای خرده فروشی و وفاداری به خرده فروشی با قصد خرید مشتری : بررسی برندهای خرده فروشی مواد غذایی در هند

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۳۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۴

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تاثیر تناسب ارزش بر رابطه ی کانال بازاریابی

نام مقاله به انگلیسی: The impact of value congruence on marketing channel relationship

نام مقاله به فارسی: تاثیر تناسب ارزش بر رابطه ی کانال بازاریابی

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۲۶

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

23,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

دیدگاه مبتنی بر منابع بازاریابی ذینفع

نام مقاله به انگلیسی: A resource-based view of stakeholder marketing

نام مقاله به فارسی: دیدگاه مبتنی بر منابع بازاریابی ذینفع

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۶

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود