بانک مقالات با ترجمه

جستجوی پیشرفته

تجزیه و تحلیل رفتارهای به اشتراک گذاری دانش در مهندسی نیازمندی از طریق رسانه های اجتماعی

نام مقاله به انگلیسی: An Analysis of Knowledge Sharing behaviors inRequirement Engineering through Social Media

نام مقاله به فارسی: تجزیه و تحلیل رفتارهای به اشتراک گذاری دانش درمهندسی نیازمندی از طریق رسانه های اجتماعی

تعداد صفحات مقاله:۶

تعداد صفحات ترجمه:۱۹

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی تشخیص خطا و تکنیکهای مقاوم به خطا قسمت اول: تشخیص خطا با استراتژیهای مدل محور و سیگنال محور

نام مقاله به انگلیسی: A Survey of Fault Diagnosis and Fault-Tolerant Techniques Part I: Fault Diagnosis with Model- Based and Signal-Based Approaches

نام مقاله به فارسی: بررسی تشخیص خطا و تکنیکهای مقاوم به خطاقسمت اول: تشخیص خطا با استراتژیهای مدل محور و سیگنال محور

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۵

25,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بررسی رواداری[مقاومت] خطا در رایانش ابریتکنیک‌ها و راهبردها

نام مقاله به انگلیسی: A Survey of Cloud Computing Fault Tolerance: Techniques and Implementation

نام مقاله به فارسی: بررسی رواداری[مقاومت] خطا در رایانش ابریتکنیک‌ها و راهبردها

تعداد صفحات مقاله:۵

تعداد صفحات ترجمه:۹

نام رشته:کامپیوتر

سال مقاله:۲۰۱۶

15,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نگرش های نام تجاری و پرس و جو های موتور جستجو

نام مقاله به انگلیسی: Brand Attitudes and Search Engine Queries

نام مقاله به فارسی: نگرش های نام تجاری و پرس و جو های موتور جستجو

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۲۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

30,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

بازاریابی با مرجع مشتری، مفهوم‌سازی، سنجش و ارتباط با عملکرد فروش

نام مقاله به انگلیسی: Customer reference marketing: Conceptualization, measurement and link to selling performance

نام مقاله به فارسی: بازاریابی با مرجع مشتری، مفهوم‌سازی، سنجش و ارتباط با عملکرد فروش

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

اثر تعارض های کاربردی بر قابلیت بازاریابی در روابط کانال

نام مقاله به انگلیسی: Influence of functional conflicts on marketing capability in channel relationships

نام مقاله به فارسی: اثر تعارض های کاربردی بر قابلیت بازاریابی در روابط کانال

تعداد صفحات مقاله:۹

تعداد صفحات ترجمه:۲۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ارتباط مصرف کننده با برندها و انجمنهای برند نقش‌های چندنمایی هویت‌مندی و خوشنودی

نام مقاله به انگلیسی: Consumers’ relationships with brands and brand communities – The multifaceted roles of identification and satisfaction

نام مقاله به فارسی: ارتباط مصرف کننده با برندها و انجمنهای برند نقش‌های چندنمایی هویت‌مندی و خوشنودی

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۴

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

35,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

ارتکاب جرم و جبران نمودن: چگونه مدیریت هتل برای مدیریت نمودن رابطه با مشتریان ناراضی تلاش می کند

نام مقاله به انگلیسی: Giving offense and making amends: How hotel management attempts to manage rapport with dissatisfied customers

نام مقاله به فارسی: ارتکاب جرم و جبران نمودن: چگونه مدیریت هتل برای مدیریت نمودن رابطه با مشتریان ناراضی تلاش می کند

تعداد صفحات مقاله:۱۱

تعداد صفحات ترجمه:۲۰

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

30,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

نگرش مصرف کننده به اعتبار حامی مشهور، برند و انگیزش در رابطه با حمایت فرد مشهور از بخش هواپیمایی

نام مقاله به انگلیسی: Consumers’ attitude of endorser credibility, brand and intention with respect to celebrity endorsement of the airline sector

نام مقاله به فارسی: نگرش مصرف کننده به اعتبار حامی مشهور، برند و انگیزش در رابطه با حمایت فرد مشهور از بخش هواپیمایی

تعداد صفحات مقاله:۸

تعداد صفحات ترجمه:۱۵

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

30,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود

 

 

 

تعصب ارجاع به خود در انتخاب های مدیران و دانش آموزان از بخش های بازار هدف

نام مقاله به انگلیسی: Self-reference bias in students’ and managers’ selection of target market segments

نام مقاله به فارسی: تعصب ارجاع به خود در انتخاب های مدیران و دانش آموزان از بخش های بازار هدف

تعداد صفحات مقاله:۱۰

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

30,000 تومان

 

توضیحات بیشتر-دانلود