! توجه
    – هر صفحه استاندارد ترجمه ۲۵۰ کلمه در نظر گرفته شده است.


لیست خدمات ترجمه

ترجمه تخصصی کلیه متون رشته های مختلف دانشگاهی

ترجمه تخصصی مقالات isi

ترجمه تخصصی کتاب (انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی)

ترجمه تخصصی پایان نامه (انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی)

 

مزایایی بخش سفارش ترجمه تخصصی سایت یونی پروژه

بالاترین کیفیت ترجمه

تحویل بخش بخش ترجمه

سریع ترین زمان تحویل ترجمه تخصصی

ضمانت ۴۸ ساعت تمامی سفارشات

  • قیمت: 3,500 تومان تعداد/مقدار :
  • قیمت: 6,500 تومان تعداد/مقدار :
  • انواع فایل های مجاز : zip, rar, doc, docx, jpg, gif, png, pdf.
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .